Referencies

  1. Artica Slovakia, s.r.o - Mr. Jozef Tučný
  2. Obedience, s.r.o - Mr. Mário Valent
  3. ProModel, s.r.o - Ing. Žaludek Stanislav
  4. FUTURAL, s.r.o. - Mr. Juraj Prachár
  5. DONUM, s.r.o. - Mr. Mgr. Art. Richard Barger
  6. HORECA - Ms. Pekná
  7. Ing. Arch. STRAŇÁK
  8. Mgr. Art. Ašot HAAS
  9. designfactory - Ing. Arch. Zuzana Zacharová