Profil

Naše aktivity sa datujú od roku 1992, kedy vznikali výstavy ako Interguma Púchov, veľtrhy módy v Trenčíne, Finex v Banskej Bystrici na ktorých sme sa podieľali ako realizátori grafiky. Naša činnosť sa stále rozširuje o aktivity s ktorými si vás dovoľujeme oboznámiť:

  • Spracovanie PVC dosiek napr.: komacel, komatex, iroplast, HPS a akrylát typu: akrylon, perspex, plexiglas a pod.
  • Výroba stojanov, zásobníkov, podstavcov, kancelárskych doplnkov, žrebovacích bubnov
  • Výroba aranžérskych pomôcok na výstavy, do interiérov(popisky, panely, zásobníky na prospekty, menovky, cenovky)
  • Výroba informačných a orientačných tabuliek v budovách
  • Výroba krytov na modely
  • Výroba plastických písmen, textov, firemných znakov
  • Výroba informačných a firemných tabúl
  • Výroba atypických výrobkov z hore uvedených materiálov
  • Opracovanie z PVC dosiek a akrylátov( rezanie, hobľovanie, ohýbanie pod rôznymi uhlami, brúsenie, vŕtanie, lepenie, leštenie a pod.)